Нормативна база

Закони України

Державний стандарт середньої та повної загальної освіти

Про доступ до публічної інформації

Національна доктрина розвитку освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти

Укази Президента України

"Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30.09.2010 №926/2010

"Про Державну премію України в галузі освіти” від 30.09.2010 №929/2010

Постанови Кабінету Міністрів України

"Про Державний стандарт повної загальної середньої освіти" (набирав чинності з 1 вересня 2013) затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 №1392

"Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів” від 05.04.1994 №228

"Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” від 12.04.2000 №646

"Про затвердження Положення про освітній округ” від 27.08.2010 №777

"Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” від 27.08.2010 №778

"Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” від 08.08.2007 №1019

"Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу” від 05.10.2009 №1121

"Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20.07.2004 №601

"Про затвердження Державної програми "Вчитель” від 28.03.2002 №379

Накази Міністерства

Наказ МОН України №367 від 16.04.2018 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

"Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" наказ МОН від 17.03.2015 року

"Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995” наказ МОН від 10.10.2013 № 1412

"Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я” наказ МОЗ України та МОНмолодьспорту України від 01.02.2013 №72/78, зареєстровано

"Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128” наказ Міністерства від 17.08.2012 №921, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 №1482/21794

"Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня” наказ Міністерства від 06.06.2012 №664

"Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»” наказ Міністерства від 03.05.2012 №528, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 №750/21063

"Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” наказ Міністерства від 30.08.2011 №996

"Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів” наказ Міністерства від 22.11.2011 №1343

"Про затвердження Концепції літературної освіти” наказ Міністерства від 26.01.2011 №58

"Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усі

"Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)” наказ Міністерства від 19.06.2003 №389

"Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу” наказ Міністерства від 02.06.2004 №440

"Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів” наказ Міністерства від 12.09.2011 №1050

"Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів” наказ Міністерства від 09.12.2009 № 1114

"Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” наказ Міністерства від 23.11.2010 №1116

"Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»” наказ Міністерства від 20.01.2010 №20

"Про документи для проведення ліцензування” наказ Міністерства від 21.01.2009 №30

"Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах” наказ Міністерства від 01.06.2010 №521

"Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів” наказ Міністерства від 07.04.2005 №204

"Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329